Aktuality

Certifikát důvěryhodnosti

Nejúspěšnější firmy vlastní certifikát důvěryhodnosti EU. Skóringové systém certifikátu je založen na množství proměnných a je vytvořen statistickými a matematickými metodami. Mluví o tom, jaká je pravděpodobnost, že se firma dostane do insolvence.

Profesionální montáž oken

Společnost SOUDAL. potvrzuje, že pracovníci aplikační firmy byly zaškoleni pro používání SOUDAL WINDOW SYSTEM při montáži okenních konstrukcí.

Ochranná známka INTER-OKNO ®

Společnost INTER-OKNO sro, získala osvědčení o zápisu ochranné známky. Úřad průmyslového vlastnictví republiky zapsán do rejstříku ochranných známek podle $ 33 odst. 1 zákona 6. 506/2009 Sb. o ochranných známkách.