Ochranná známka INTER-OKNO ®

Ochranná známka INTER-OKNO ®

Ochranná známka INTER-OKNO®
Ochranná známka INTER-OKNO®

Společnost INTER-OKNO sro, získala osvědčení o zápisu ochranné známky. Úřad průmyslového vlastnictví slovenské republiky zapsán do rejstříku ochranných známek podle $ 33 odst. 1 zákona 6. 506/2009 Sb. o ochranných známkách.